QUENES SOMOS | CONSULTORÍA E AUDITORÍA | FORMACIÓN | EXTERNALIZACIÓN | OUTROS SERVIZOS | CONTACTO
No seu esforzo por ofrecer un servizo o máis amplo posible, A&MQUALITY, estende a súa actividade a novos servizos, para o cal conta cun equipo en constante formación e en permanente contacto co mercado para coñecer as novas necesidades das empresas.

           REXISTRO DE MARCAS - NOMES COMERCIAIS E PATENTES
           TRAMITACIÓN DE AUTORIZACIÓNS LEGAIS
           SEGUIMENTO, CONTROL E AVALIACIÓN DAS ACCIÓNS FORMATIVAS
           XESTIÓN E TRAMITACIÓN DE SUBVENCIÓNS
A&M QUALITY dispón dun departamento para a búsqueda e xestión de subvencións, que comprende os seguintes servizos:
> Búsqueda continua das subvencións mais axeitadas a súa empresa
> Elaboración da documentación necesaria
> Presentación da subvención
> Seguemento
> Solicitude de cobro