QUENES SOMOS | CONSULTORÍA E AUDITORÍA | FORMACIÓN | EXTERNALIZACIÓN | OUTROS SERVIZOS | CONTACTO
No seu esforzo por ofrecer un servizo o máis amplo posible, A&MQUALITY, estende a súa actividade a novos servizos, para o cal conta cun equipo en constante formación e en permanente contacto co mercado para coñecer as novas necesidades das empresas.

           REXISTRO DE MARCAS - NOMES COMERCIAIS E PATENTES
           TRAMITACIÓN DE AUTORIZACIÓNS LEGAIS
           SEGUIMENTO, CONTROL E AVALIACIÓN DAS ACCIÓNS FORMATIVAS
           XESTIÓN E TRAMITACIÓN DE SUBVENCIÓNS
A&M QUALITY tramita todo tipo de autorizacións legais, destacando:
> Rexistro Industrial
> Rexistro Sanitario
> Inscricipción de productos no rexistro de toxicología
> Rexistros de desinfetantes HA
> Tramitación licencias importación de productos cosméticos
> Alta de empresas no REA
> Tramitación da tarxeta da construcción (TPC)