QUENES SOMOS | CONSULTORÍA E AUDITORÍA | FORMACIÓN | EXTERNALIZACIÓN | OUTROS SERVIZOS | CONTACTO
No seu esforzo por ofrecer un servizo o máis amplo posible, A&MQUALITY, estende a súa actividade a novos servizos, para o cal conta cun equipo en constante formación e en permanente contacto co mercado para coñecer as novas necesidades das empresas.

           REXISTRO DE MARCAS - NOMES COMERCIAIS E PATENTES
           TRAMITACIÓN DE AUTORIZACIÓNS LEGAIS
           SEGUIMENTO, CONTROL E AVALIACIÓN DAS ACCIÓNS FORMATIVAS
           XESTIÓN E TRAMITACIÓN DE SUBVENCIÓNS
A&MQUALITY conta cun equipo de técnicos especializados eN Propiedade Industrial ofrecendo asesoramento completo sobre:
> Asesoramento técnico de dereitos de patentes, tempos de concesión, procedementos a seguir,…
> Búsqueda e informe de viabilidade dos rexistros
> Tramitación e rexistros dos expedientes