QUENES SOMOS | CONSULTORÍA E AUDITORÍA | FORMACIÓN | EXTERNALIZACIÓN | OUTROS SERVIZOS | CONTACTO
CALIDADE
MEDIO AMBIENTE
PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS
SEGURIDADE ALIMENTARIA
SEGURIDADE DA INFORMACIÓN
I+D+i
RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL
PLANS DE IGUALDADE
LOPD
As empresas, deben integrar na súa tecnoloxía da información un conxunto de controis e recomendacións en función dos requisitos técnicos, legais e organizativos inherentes á empresa sendo recomendables a implantación de ferramentas básicas para a xestión da seguridade da información.
SERVIZOS DE SEGURIDADE DA INFORMACIÓN:
> Implantación, mantemento e auditorías de Sistemas de Seguridade da Información
o LOPD (lei de protección de datos)
o ISO 20000 (xestión de servicios TI)
o BS 25999 (xestión da continuidade de negocio)
o ISO 27001 (xestión da seguridade da información)