QUENES SOMOS | CONSULTORÍA E AUDITORÍA | FORMACIÓN | EXTERNALIZACIÓN | OUTROS SERVIZOS | CONTACTO
CALIDADE
MEDIO AMBIENTE
PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS
SEGURIDADE ALIMENTARIA
SEGURIDADE DA INFORMACIÓN
I+D+i
RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL
PLANS DE IGUALDADE
LOPD
A calidade e seguridade alimentaria constitúen, a día de hoxe, unha das principais esixencias do consumidor, así como unha obriga para as administracións públicas e industrias do sector agroalimentario.
É por iso, que a certificación cun estándar internacional (BRC, IFS e/ou ISO 22000), sexa un dos servizos mais adecuados, xa que constitúe un garante de calidade e seguridade do produto alimentario.
É unha norma certificable de recoñecemento internacional.

SERVIZOS DE SEGURIDADE ALIMENTARIA:
>> Implantación, mantemento e auditorías de Sistemas de Seguridade da Inocuidade dos alimentos ISO 22000
>> Trazabilidade.
>> BRC.
>> IFS.
>> EUREP GAP.
>> Normas 155001.