QUENES SOMOS | CONSULTORÍA E AUDITORÍA | FORMACIÓN | EXTERNALIZACIÓN | OUTROS SERVIZOS | CONTACTO
CALIDADE
MEDIO AMBIENTE
PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS
SEGURIDADE ALIMENTARIA
SEGURIDADE DA INFORMACIÓN
I+D+i
RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL
PLANS DE IGUALDADE
LOPD
A actividade laboral implica RISCOS, por iso as empresas deben tomar medidas para evitalos e minimizalos fomentando e garantizando a seguridade na organización e instalacións.

SERVIZOS DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS:
> Implantación, mantemento e auditorías de sistemas de xestión da prevención de riscos UNE 81900, OHSAS 18001, BS 8800.
> Avaliación de riscos de accidentes de traballo.
> Avaliación de riscos de postos de traballo.
> Planificación da actividade preventiva.
> Informes técnicos e procedementos de empresas.
> Realización de investigación e análise de accidentes.
> Elaboración de plans de seguridade e saúde en obra.
> Plans de emerxencia e autoprotección.
> Protocolos de actuación de emerxencia de accidentes.
> Protocolos de actuación de emerxencia de primeiros auxilios.