QUENES SOMOS | CONSULTORÍA E AUDITORÍA | FORMACIÓN | EXTERNALIZACIÓN | OUTROS SERVIZOS | CONTACTO
CALIDADE
MEDIO AMBIENTE
PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS
SEGURIDADE ALIMENTARIA
SEGURIDADE DA INFORMACIÓN
I+D+i
RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL
PLANS DE IGUALDADE
LOPD
A implantación dun sistema de xestión de Calidade permite a mellora e sistematización da xestión da empresa para conseguir un dos requisitos fundamentais da norma: A Satisfacción do Cliente.
A Norma ISO 9001 proporciona unha guía operativa na xestión da calidade para actuar sobre os diferentes compoñentes do sistema empresarial.
A implantación dun sistema de xestión da calidade reforza a habilidade das empresas para alcanzar os obxectivos estratéxicos propostos pola organización, ademais de mellorar continuamente os seus procesos internos.

Servizos de calidade:
> Implantación e mantemento de sistemas de xestión da calidade en empresas de produción e servizos ISO 9001.
> Modelos EFQM e TQM.
> Desenvolvemento e implantación da TS 16949
(Calidade para AUTOMOCIÓN).
> Marcado CE.
> Diagnostico e Plan de Mellora do Sistema de Información Empresarial (SIE).
> Planificación Estratéxica de PEME.
> Optimización de Procesos.
> Implantación das " 5 S".
> Calidade turística.